MISOKO

I AM TAURO MISOKO

Jag har rest nästan över hela världen, därför är jag tacksam mot min uppfödare. Tillsammans är vi ett oövervinnerligt team. Jag är glad eftersom jag har levt ett äventyrligt liv i fem år. När hundutställningsperioden upphörde 2020 – 2021, ägnade jag min erfarenhet åt att skapa och välja produkter i mästarens namn tillsammans med min uppfödare Janita J. Plungė. Alla produkter av märket MISOKO är skapade med uppdraget att få de bästa resultaten och att göra livet lättare inte bara för husdjur utan också för deras ägare. Det var viktigt för mig och min uppfödare att mästarens anda kändes i alla produkter vi har skapat – alla produkter designades för att leverera resultat och vara av högsta kvalitet.

– Moderna och innovativa produkter baserade på de senaste teknologierna och trenderna.
– Hållbar (långvarig) – pålitlig, inte baserad på endagsvärde.
– Funktionella och med ytterligare funktioner – produkter som har ytterligare innovativa, mervärden, funktioner.
– Av exceptionell kvalitet – de högsta kraven ställs på produkterna.
– Skapad med mästaranda – alla produkter är designade för att hjälpa till att uppnå bästa resultat.

Visar alla 44 resultat

Visar alla 44 resultat